Gaelic Phrases

Greetings

Greetings   People   Weather   In the Bar   In the Cafe
Hello (Literally "God to you") Dia dhuit dee-a gwit
How are you? Conas tá tú? CONus taw to
I am well Tá mé go maith taw may go MA
I am sick Tá mé breoite taw may BROWta
Please Má's é do thoil é MARSHey doe holly
Thank you Go raibh maith agat GORra MA agut
You are welcome Tá fáilte romhat taw FAULta ROWth
Good Bye (if going) Slán agat shlahn ugut
Good night Oíche mhaith ee-ha VA
Happy Christmas Nollaig shona dhuit NOLig HONa gwit
Yes Sea Shah
No Ní hea Nee hah
Note: Gaelic does not have words for "yes" or "no". Instead you repeat the main verb of the question in your answer.
  Céad Míle Fáilte (Literally "One hundred thousand welcomes") Caid Meela Fall-cha

 

People

Greetings   People   Weather   In the Bar   In the Cafe
What is your name? Cad is ainm duit? cod is ANim dout
My name is... ... is ainm dom ... is ANim dyum
Where are you from? Cad as duit? cod ASS dout
Nice to meet you Is orm é an t-onóir ISS URR-um AAY on tonn-ORE'
Excuse me. (getting attention) Gabh mo leithscéal GOVV muh LAH-shkayl
Good Health, Cheers, Bottoms up. Said when raising a glass (or two) Sláinte Slawn-cha

 

Weather

Greetings   People   Weather   In the Bar   In the Cafe
How is the weather today? Conas atá an aimsir inniu? CONus ataw an EYEmshir inNEW?

It is fine
      raining
      cold
      windy
      hot
      dry

Tá sé go breá
         fliuch
         fuar
         goafar
         te
         tirim
taw shay go bra
                FLUck
                FOOar
                GWAYfor
                tei
                TIRim
Will it rain? An dhéanfidh sé báisteach? An YENig shay

 

In the Bar

Greetings   People   Weather   In the Bar   In the Cafe
I am thirsty Tá tart orm Tah tart orum
whiskey

uisce beatha  (water of life) OR
fuisce

ishkah bahhah
OR
fwishky
Good Health, Cheers Sláinte Slawn-cha
I would like a beer, please Ba mhaith liom beoir, le do thoil bah hwah lyum beeyore, ledah hell
I would like a pint, please Ba mhaith liom pionta, le do thoil bah hwah lyum pyun-thah, ledah hell

 

In the Cafe

Greetings   People   Weather   In the Bar   In the Cafe
I would like...
   a cup of tea
   bread/butter
   eggs & bacon
   black/white pudding

Ba mhaith liom...
   cupán tae
   arán/im
   uibheacha agus bagún
   putóg dubh/bán

bah hwah lyum...
   coupawn tay
   ahr-rahn/im
   ovv vahah ugus bahgoon
   put-oag doov /bahn
coffee, please caife, le do thoil ccoffey, ledah hel
a coke cóc coke
tea tae tay